Copy right@ ILIRIJA TRANSPORT.    All right are reserved 2012     by  ProDesign

Historiku:

 

Ne jemi kompani e zhvilluar në vitet e 90-ta.

Me një qasje më serioze tek klientët tanë, duke marrë parasysh nevojat e tyre, “ILIRIJA”o.d e zhvilloj edhe më tepër veprimtarinë e saj, dhe tani përkrah transportit intern ne sigurojmë edhe shërbime ndërkombëtare të transportit nëpër gjithë Evropën.

Zhvillimi i veprimtarisë sonë gjatë gjithë kohës është i orientuar ka klienti. Ai është pasqyra reale e një kompanie dhe duke u mbështetur në këtë postulat, gjithmonë, prej ekzistimit tonë kemi punuar në afrimin me klientin dhe në besimin reciprok.

Prej planit ideor për funksionimin e një ndërmarrje siç është “ILIRIJA”o.d. deri më sot, ne jemi rritur si kompani dhe suksesi jonë ka qenë në respektimin e vlerës së klientit.

“ILIRIJA” o.d.

17523

Preshevë

 

Tel:     +381 (0)17 664 309

Fax:    +381 (0)17 664 230

Mob:  +381 (0)63 415 369

          +381 (0)63 416 991

          +377 (0)44 342 559 - KS

e-mail:

info@ilirija-transport.com      

Contacts:

Shërbimet:
- Transport të të gjitha mallrave;

- Ndërmjetësime për rutim;

- Relacionet kryesore janë të përqëndruara nëpër gjithë teritorin e Evropës (si Gjermani, Zvicër, Belgjik, Holand, Francë, Spanjë, Sloveni...);

- Transporti kryesisht realizohet përmes kamionëve më modern.