• Potpuni i delimični kopneni transport iz zemalja Evropske Unije za Kosovo i obratno: Svajčarska, Nemačka, Holandija, Belgijа, Čеska, Slovačка, Turska.
  • Usluge transportnog i logističkog konsaltinga.
  • Transport uglavnom ostvaruje najsavremenijim kamionima MEGGA-TAUTLINER.

Nemačka

Švajcarska

Belgija

Holandija

Češka republika

Slovenija

Serbia

Albanija

Severna Makedonija

Kosovo