• Transport tokësor të plotë dhe parcial nga vendet e Bashkimit Evropian për në Kosovë dhe anasjelltas: Zvicërr, Gjermani, Holand, Belgjik, Çeki, Sllovaki, Turqi…
  • Shërbime të konsulencës në fushën e transportit dhe logjistikës.
  • Transporti kryesisht realizohet përmes kamionëve më modern (MEGGA - TAUTLINER).

Gjermani

Zvicer

Belgjikë

Hollandë

Republika Çeke

Slloveni

Turqi

Serbi

Shqipëri

Maqedonia e Veriut

Kosovë