Kompania Transportuese ILIRIJA, merret në tërësi me organizimin dhe menaxhimin e shërbimeve transportuese dhe shërbimeve të logjistikës.

HISTORIA E KOMPANISE

Veprimtaria e transportit daton nga vitet e '90 dhe tanimë është pjesë e biznesit familjar që e hudhëheq Kompania Transportuese “ILIRIJA”. Kjo veprimtari dhe kjo degë e veprimtarisë zhvillohet permanent nga fillimi i egzistimit të kompanisë e deri në ditët e sotshme.

Zhvillimi i veprimtarisë sonë gjatë gjithë kohës është i orjentuar ka klienti. Ai është pasqyra reale e një kompanie dhe duke u mbështetur në ketë postulat, gjithmonë, prej ekzistimit tonë kemi punuar në afrimin me klientin dhe në besimin reciprok.

Njëra nga degët e biznes planit të “ILIRIJA”shpk ishte kryerja e sherbimeve ndërkombetare te transportit. Para kësaj veprimtari kryesore ishte transporti intern brenda vendit. Me një qasje më serioze tek klientët tonë, duke marrë parasysh nevojat e tyre, “ILIRIJA”shpk e zhvilloj edhe më tepër veprimtarinë e saj dhe tani perkrah transportit intern ne sigurojmë edhe shërbime ndërkombëtare të transportit në Evropën, konkretisht në: Gjermani, Zvicërr, Belgjik, Holand, Çeki, Sllovaki, Turqi...

SHËRBIMET
  • Transport tokësor të plotë dhe parcial nga vendet e Bashkimit Evropian për në Kosovë dhe anasjelltas: Zvicërr, Gjermani, Holand, Belgjik, Çeki, Sllovaki, Turqi…
  • Shërbime të konsulencës në fushën e transportit dhe logjistikës.
  • Transporti kryesisht realizohet përmes kamionëve më modern (MEGGA - TAUTLINER).
TRANSPORTET

Investojmë gjithnjë në kamion më modern, që t’u mundësojmë klientëve tonë shërbime më të sigurta dhe të jemi në kohë në realizimin e sherbimeve transportuese. Përvoja jonë shumëvjecare ka bërë që besimi në ne dhe në bashkëpuntorët tonë të jetë gjithmonë në rritje. Kompania Transportuese “ILIRIJA” ka një kordinim të mirëfilltë me të gjitha pikat më kryesore të shpedicioneve nëpër Evropë. Rutimi (routing) i të gjitha relacioneve që i kemi në dispozicion sjell deri në efikasitetin dhe shpejtesine e realizimit te transportit.

QËLLIMI YNË

Qëllimi ynë është që të realizojmë dërgesën tuaj në mënyrë efikase prej pikës së origjinës deri te pika e destinacionit në mënyrë të shpejtë, të sigurtë dhe të thjeshtë.

KOMPANIA TRANSPORTUESE ILIRIJA, ARRIN SOT QË NË DITË TË REALIZON 15.000 KM UDHËTIM PËR QËLLIME TË KLIENTËVE TANË. KY RRUGËTIM PËR NJË KOHË TË SHKURTËR KUPTOHET SE MUNDESOHET VETËM ME INVESTIMIN NË TEKNOLOGJITË MË BASHKËKOHORE PËR ROUTIM;

Avantazhi kryesor i kompanisë sonë është personeli i konsoliduar, i organizuar dhe shumë i aftë që punon me qasjen individuale për secilin klient.. Targeti ynë është lista e shteteve te Evropës dhe Ballkanit. Gjatë operacioneve të transportit dhe logjistikës ne ofrojmë: kujdes, njohuri dhe standarde të kualitetit të kërkuar.

AVENTAZHET TUAJA

Ngarkesa ditore nga vendet e rajonit dhe Evropës për t'u dhënë juve maksimumin e fleksibilitetit.

Gamë të gjerë zgjidhjesh për ngarkesat tuaja të vogla për të përmbushur nevojat e biznesit tuaj.

Ngarkesat parciale, kanë një kohë tranzitore vetëm 5-7 ditë nga vendi i origjinës deri te vendi i destinacionit.

Dërgesat e plota në rrugë tokësore kanë kohë tranzitore nga vendi i ngarkimit deri te vendi i destinacionit final 3-4 ditë.

Kordinim të mirëfilltë me të gjitha pikat më kryesore të shpedicioneve nëpër Evropë.

Post comment

sqSQ